Hesi Kft.

E-mail: info@hesi.hu

britflag

Innováció és minőség

HESI

Sütőipari Kft.

Impresszum

A HONLAP ÜZEMELTETŐJE, TARTALOMSZOLGÁLTATÓ:

HESI Sütőipari Kft.

 • Székhely: 3300 Eger, Sas utca 60/a.
 • Adószám: 24185840-2-10
 • Cégjegyzékszám: 10-09-033606
 • Cégbíróság: Egri Törvényszék Cégbírósága
 • Telefon: (+36) 36 412 522
 • E-mail: info@hesi.hu

TÁRHELYSZOLGÁLTATÓ:

Magyar Telekom Távközlési Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

 • Székhely: 1097 Budapest, Könyves Kálmán krt. 36.
 • Adószám: 10773381-2-44
 • Cégjegyzékszám: 01-10-041928
 • Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék
 • Telefon: 1400
 • E-mail: uzleti@telekom.hu

JOGI NYILATKOZAT

A HESI Kft. által a weblapon elhelyezett tartalmak (szövegek, grafikák, fotók, audio- vagy videó anyagok, valamint ezek elrendezése, különös tekintettel a hesi.hu domain névre, a HESI névre és a HESI logóra) a szerzői jogvédelem és más jogszabályok védelme alatt állnak.

A HESI Kft. előzetes írásos hozzájárulása nélkül tilos a lap egészének vagy részeinek (szöveg, grafika, fotó, audio- vagy videoanyag, adatszerkezet, struktúra, program stb.) feldolgozása és értékesítése. A lap tartalmának egyes részeit – kizárólag saját felhasználás céljából – merevlemezére mentheti vagy kinyomtathatja, de ebben az esetben sem jogosult a lap így többszörözött részének további felhasználására, terjesztésére, nyilvános vagy zárt adatbázisban történő tárolására, letölthetővé tételére, kereskedelmi forgalomba hozatalára.

Felhívjuk figyelmét, hogy a fentiektől eltérő vagy a feltételeket sértő használat szerzői jogi, polgári jogi és büntetőjogi következményekkel járhat.

INFORMÁCIÓK

A HESI Kft. minden ésszerű erőfeszítést megtett annak biztosítására, hogy a weboldalán közölt minden információ pontos legyen feltöltése időpontjában. Ennek ellenére, a HESI Kft. sem kifejezetten, sem ráutaló módon nem vállal szavatosságot a weboldalon nyújtott információkért, és fenntartja a jogot arra, hogy értesítés nélkül bármikor változtatásokat és javításokat hajtson végre, illetve a weboldalt, vagy az azon közölt információkat részben vagy egészben megszüntesse.

A HESI Kft. nem vállal felelősséget a weboldalon előforduló semmilyen pontatlanságért vagy hiányosságért. A www.hesi.hu weboldalon található információkon alapuló bármilyen döntés a felhasználó saját felelőssége. A HESI Kft. nem vállal felelősséget a weboldalhoz, illetve az ott található bármilyen információhoz való hozzáférésből, illetve annak elmaradásából vagy ezek felhasználásából származó semmiféle veszteségért vagy kárért. A HESI Kft. nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek weboldalának használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak.